SERVICE

บริการของ V Square Clinic

CELEBRITY

ได้รับความไว้วางใจ จากดารา และ Celebrity

เป็นคลินิกที่ดูแลใบหน้าให้กับดารา และ Celebrity แถวหน้าของเมืองไทยมากมาย ที่เชื่อมั่นในฝีมือและคุณภาพของทีมแพทย์ V Square Clinic

คลินิกเสริมความงาม V Square Clinic เป็นคลินิกเสริมความงามที่สั่งสมประสบการณ์ด้านการปรับรูปหน้ามาอย่างยาวนาน เราเน้นยํ้าเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งเสมอ และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ตัวยาเปิดใหม่ ผสมต่อหน้าผู้ใช้บริการตรวจสอบเลข Lot. การผลิตได้ทุกขวดใส่ใจในทุกขั้นตอนการบริการ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า สวยอย่างปลอดภัย ไม่แพง ด้วยทีมแพทย์มากประสบการณ์ และมีเป้าหมายเพื่อเป็น คลินิกความงามที่ได้มาตรฐานระดับโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่ให้ความไว้วางใจคลินิกความงาม ของเราเสมอมา

พร้อมทั้งพัฒนาเทคนิคการปรับรูปหน้าการเสริมความงามและนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการจะได้รับความพึงพอใจที่สุดครับ

REWARD

รางวัล ฉีดฟิลเลอร์อันดับ 1 อย่างแท้จริง 5 ปีซ้อน

ด้วยรีวิวจริง กว่า 200,000 เคส ทั่วประเทศ

2022 - 2023
2021 - 2022
2020 - 2021
2019 - 2020
2018 - 2019
2017 - 2018
2016 - 2017

REVIEW

รีวิว จากผู้รับบริการจริง

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์ขมับ

ฟิลเลอร์คาง

ฟิลเลอร์ปาก

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์ยกหน้า

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์มุมปาก

ฟิลเลอร์คาง

ฟิลเลอร์ปาก

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ร้อยไหม

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

Mid Face

ฟิลเลอร์ปาก

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์คาง

ฟิลเลอร์ปาก

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ร้อยไหมก้างปลา

ฟิลเลอร์ยกหน้า

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์คาง

ฟิลเลอร์ปาก

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์ยกมุมปาก

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์คาง

ฟิลเลอร์ปาก

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์ยกมุมปาก

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์ใต้ตา

Mid Face

ฟิลเลอร์ใต้ตา

Ulthera

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์ขมับ

ฟิลเลอร์คาง

ฟิลเลอร์ปาก

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์ยกหน้า

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์มุมปาก

ฟิลเลอร์คาง

ฟิลเลอร์ปาก

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ร้อยไหม

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

Mid Face

ฟิลเลอร์ปาก

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์คาง

ฟิลเลอร์ปาก

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ร้อยไหมก้างปลา

ฟิลเลอร์ยกหน้า

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์คาง

ฟิลเลอร์ปาก

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์ยกมุมปาก

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์คาง

ฟิลเลอร์ปาก

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์ยกมุมปาก

ฟิลเลอร์ใต้ตา

ฟิลเลอร์ร่องแก้ม

ฟิลเลอร์ใต้ตา

Mid Face

ฟิลเลอร์ใต้ตา

Ulthera

PROMOTION

โปรโมชั่น V Square Clinic

DOCTOR

ทีมแพทย์มากประสบการณ์ กว่า 15 ปี ด้านการฉีดโดยเฉพาะ

คุณหมอเบส นพ.พุทธพงศ์ เหลืองรัตน์ ว.38081
คุณหมอแอน พญ.วรรษชล รัตนแสนสุข ว.30951
คุณหมอโต้ง นพ.สิทธินันท์ มะโนปีน ว.40440
คุณหมอเพลิน พญ.วรรณศิลป์ สุขสมานพันธ์ ว.49758
คุณหมอโน๊ต นพ.คณาวุฒิ จุฑาวรกุล ว.33547
คุณหมอรวี นพ.รวี ทองนพคุณ ว.47010
คุณหมอซี พญ.รมณ นันทธเนศ ว.46283
คุณหมอกอล์ฟ นพ.อิทธิพัทธ์ ผลวาวแวว ว.44261
คุณหมอเอก นพ.เอกชัย โสภณพงษ์ ว.30444
คุณหมอต้น นพ.กิติพัฒน์ รื่นรุจิกร ว.37781
คุณหมอแพน พญ.วันรวี แซ่อู ว.46187
คุณหมอปุ๋ย พญ.ผาณิต หนุนภักดี ว.30365
คุณหมอแพร พญ.ธนิสา สุภัทรกุล ว.47870
คุณหมอบาส นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์ ว.38684
คุณหมอเบิร์ด นพ.พีรพล สุทธิภาศิลป์ ว.28602
คุณหมอเมย์ พญ.วัลยรัตน์ สัจจะสกุลชัย ว.47920
คุณหมอวา พญ.วารุณี โพธินามทอง ว.30044
คุณหมอเป้ พญ.อุษา ตั้นตระกูล ว.63350
คุณหมอกันต์ นพ.กันต์ สุวรรณรัต ว.35257
คุณหมอปุ๊ก พญ.ณัฐฐาน์ บัลลังก์โพธิ์ ว.42796
คุณหมอกวาง นพ.นพัช วุฒิธรรมคณาพร ว.38656
คุณหมอรุ้ง พญ.นฤมล จิตณรงค์ ว.48015
คุณหมอพิม พญ.พิมพ์สวาท วัชรกาฬ ว.42572
คุณหมอชิน นพ.ชินวัฒน์ เหรียญมณี ว.35282
คุณหมอแอม พญ.กรกนก กันทา ว.48666
คุณหมอแคท พญ.คัทลียา จินดาสมบัติเจริญ ว.36226
คุณหมอแนน พญ.อภันตรี ทองคำวงศ์ ว.43417
คุณหมอจูน พญ.ชญานิษฐ์ ศรีทองดี ว.47214
คุณหมอกิ๊ป พญ.ศศิวิมล คล้ายคลึง ว.63349
คุณหมอย้งยี้ พญ.สุจินันท์ เรืองชยจตุพร ว.63495
คุณหมอเบนซ์ นพ.ธนภัทร จิตร์ไทย ว.49640
คุณหมอนุ่น พญ.โชติกา หาญนรเศรษฐ์ ว.40716
คุณหมอเบส นพ.พุทธพงศ์ เหลืองรัตน์ ว.38081
คุณหมอแอน พญ.วรรษชล รัตนแสนสุข ว.30951
คุณหมอโต้ง นพ.สิทธินันท์ มะโนปีน ว.40440
คุณหมอเพลิน พญ.วรรณศิลป์ สุขสมานพันธ์ ว.49758
คุณหมอโน๊ต นพ.คณาวุฒิ จุฑาวรกุล ว.33547
คุณหมอรวี นพ.รวี ทองนพคุณ ว.47010
คุณหมอซี พญ.รมณ นันทธเนศ ว.46283
คุณหมอกอล์ฟ นพ.อิทธิพัทธ์ ผลวาวแวว ว.44261
คุณหมอเอก นพ.เอกชัย โสภณพงษ์ ว.30444
คุณหมอต้น นพ.กิติพัฒน์ รื่นรุจิกร ว.37781
คุณหมอแพน พญ.วันรวี แซ่อู ว.46187
คุณหมอปุ๋ย พญ.ผาณิต หนุนภักดี ว.30365
คุณหมอแพร พญ.ธนิสา สุภัทรกุล ว.47870
คุณหมอบาส นพ.สาธิต พณิชย์พิบูลย์ ว.38684
คุณหมอเบิร์ด นพ.พีรพล สุทธิภาศิลป์ ว.28602
คุณหมอเมย์ พญ.วัลยรัตน์ สัจจะสกุลชัย ว.47920
คุณหมอวา พญ.วารุณี โพธินามทอง ว.30044
คุณหมอเป้ พญ.อุษา ตั้นตระกูล ว.63350
คุณหมอกันต์ นพ.กันต์ สุวรรณรัต ว.35257
คุณหมอปุ๊ก พญ.ณัฐฐาน์ บัลลังก์โพธิ์ ว.42796
คุณหมอกวาง นพ.นพัช วุฒิธรรมคณาพร ว.38656
คุณหมอรุ้ง พญ.นฤมล จิตณรงค์ ว.48015
คุณหมอพิม พญ.พิมพ์สวาท วัชรกาฬ ว.42572
คุณหมอชิน นพ.ชินวัฒน์ เหรียญมณี ว.35282
คุณหมอแอม พญ.กรกนก กันทา ว.48666
คุณหมอแคท พญ.คัทลียา จินดาสมบัติเจริญ ว.36226
คุณหมอแนน พญ.อภันตรี ทองคำวงศ์ ว.43417
คุณหมอจูน พญ.ชญานิษฐ์ ศรีทองดี ว.47214
คุณหมอกิ๊ป พญ.ศศิวิมล คล้ายคลึง ว.63349
คุณหมอย้งยี้ พญ.สุจินันท์ เรืองชยจตุพร ว.63495
คุณหมอเบนซ์ นพ.ธนภัทร จิตร์ไทย ว.49640
คุณหมอนุ่น พญ.โชติกา หาญนรเศรษฐ์ ว.40716

SCHEDULE

ตารางแพทย์ V Square Clinic

ตารางหมอ V Square Clinic (อัพเดท 1 กันยายน 2566)

*ตารางแพทย์ V Square Clinic มีการอัพเดทในทุกเดือน
“ได้ผลลัพธ์ชัดเจน ปลอดภัย
ในราคาย่อมเยา และสมเหตุสมผล”

สวัสดีครับ ปรึกษาได้ครับ หมอตอบเองครับ

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย